News

Calendar 2022

SHORIN RYU

PINAN SHODAN – OKINAWA SHIDOKAN Shorin Ryu

PINAN NIDAN – OKINAWA SHIDOKAN Shorin Ryu

PINAN SANDAN – OKINAWA SHIDOKAN Shorin Ryu

PINAN YODAN – OKINAWA SHIDOKAN Shorin Ryu

PINAN GODAN – OKINAWA SHIDOKAN Shorin Ryu

Seibukan Ananku by Zenpo Shimabukuro

Seibukan Wanshu by Zenpo Shimabukuro

Seibukan Seisan by Zenpo Shimabukuro

Seibukan Passai by Zenpo Shimabukuro

Seibukan Gojushijo by Zenpo Shimabukuro

Seibukan Naihanchi by Zenpo Shimabukuro

Seibukan Kusanku by Zenpo Shimabukuro

Seibukan Wanchin Kata by Zenpo Shimabukuro

Federations
  • `
    Non League Events