News

Calendar 2022

RYUEI-RYU

Kata PAIHO by Sakumoto Tsuguo (HAKUTSURU)

Kata HEIKU by Shimizu Yuka

 

Kata PAIKU by Tomishiro Azusa

Kata PACHU by Kadena Yoshie

Kata ANAN by Sakumoto Tsuguo

Ryuei-ryu Niseishi by Tsuguo Sakumoto sensei

Federations
  • `
    Non League Events