News

Calendar 2022

Florida Sport Karate Do Alliance 2024 Tournaments
Kobushi Cup February 17, 2024 Karate Tournament Miami.
Miami Open Karate May 18 to 19, 2024
AKR Open Houston Texas June 3, 2023
Karate-Do Legends September 23, 2023 Miami.
Miami Taikai November 2, 2024
Federations
  • `
    Non League Events